ผงะ! ผ่าตัดส่องกล้อง พบนิ่วในถุงน้ำดี 1,898 ก้อน จำนวนมหาศาลแพทย์ยังช็อก

No Video!!