อันตราย! เตือนผู้ใช้มือถือฝืน เครื่องแบตบวมไม่ยอมเปลี่ยน สุดท้ายระเบิดคามือ

No Video!!