อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงแล้งจัด ชาวบ้านแห่ปลูกข้าวโพดใต้สะพาน

No Video!!