ตามคาด ที่ประชุมเลือก นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

No Video!!