ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น - ตกหนักหลายพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล มีฝน 30 %

No Video!!