พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค. 62

No Video!!