ภาพเป็นข่าว : ห้องฉุกเฉิน รพ.สุรินทร์ ติดที่ตรวจจับโลหะ ห้ามพกอาวุธทุกชนิด

This content has expired.