แห่แชะภาพ สวนสนบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ ถูกลูกเห็บปกคลุม-ขาวโพลนราวหิมะ

No Video!!