พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิด และประทานรางวัล สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดี

This content has expired.