รมว.คลังยืนยันเก็บภาษีผู้ได้ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี 15 เปอร์เซ็นต์

No Video!!