"หมอวรงค์"ยันคนรุ่นเก่ายังมีศักยภาพและเหน็บคนรุ่นใหม่มีทั้งดีไม่ดี

No Video!!