รองโฆษกพลังประชารัฐคุยหากเป็นรัฐบาลเดินหน้านโยบายเกษตรกรอยู่ดีกินดี

No Video!!