โอน "พล.ต.ท.สุรเชษฐ์" เป็นข้าราชการพลเรือน

No Video!!