กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานช่วงปิดเทอมอย่าง ระวังลืมเด็กในรถ แนะ 3 ข้อปฏิบัติก่อนลงจากรถ

No Video!!