ไทยตอนบนอากาศร้อนจัดตอนกลางวัน บางพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนอง

No Video!!