กกต.เลยเผยเหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน เก็บหีบบัตรลงคะแนนล่วงหน้า ไว้ห้องนายอำเภอ

No Video!!