ปลัดกทม. เผยภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทุกเขตเลือกตั้งใน กทม.เป็นไปตามแผนที่วางไว้

No Video!!