ก.คลังแจงชัด "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทำธุรกรรมทางการเงินได้

No Video!!