ตัดสิทธิ "จีรเดช ทองย้อย" ศาลฎีกายืนไม่ประกาศเป็นผู้สมัคร สส.พรรคประชาชาติ

No Video!!