โฆษกพรรคอนาคตใหม่โต้ผบ.ทบ.ไม่มีใครหนักแผ่นดินเพราะทำงานหนักและจ่ายภาษีเหมือนกัน

No Video!!