ถือเป็นบัตรเสีย กกต.แจง หากกาเลือก ทษช.หลังถูกยุบ

No Video!!