ทีมยกน้ำหนักไทยได้เพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน ยกน้ำหนัก อีแกท คัพฯ

This content has expired.