กีฬามหาวิทยาลัยฯ จิรพงศ์ มีนาพระ คว้าเหรียญทอง 200 เมตรชาย เป็นสมัยที่ 3

This content has expired.