วิษณุชี้แม้โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.หลัง 2 ม.ค.62 ไม่กระทบวันเลือกตั้ง 24 ก.พ.

No Video!!