เพจเรือเจ้าหญิงน้อย โพสต์เคยถูกปลาเต็กเล้งจู่โจม เตือนปลาชนิดนี้ไวต่อการสะท้อนแสง

No Video!!