ประชาชนเดินทางรับสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันแรกคึกคัก

No Video!!