แม่โวยครูตีลูกจนก้นเขียวช้ำ เหตุท่องสูตรคูณไม่ได้

No Video!!