พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันใน "โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG YOUNG BADMINTON"

This content has expired.