พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ 18 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ