ปิดอาคารเรียน รร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา หลังทรุดตัว

No Video!!