ไม่รู้ว่าทำไมถูกรุมต่อยเพราะตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลย

No Video!!