ทะเลไทยเริ่มฟื้น ดร.ธรณ์ชี้ผลแห่งความตั้งใจ

No Video!!