ทะเลไทยเริ่มฟื้น ดร.ธรณ์ชี้ผลแห่งความตั้งใจ

This content has expired.