สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม"

This content has expired.