ขสมก.จ่อยกเลิก Cash box หลังทดลองใช้งานพบปัญหา ไม่ตอบรับยุคสังคมไร้เงินสด

This content has expired.