กทม. เชิญชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

This content has expired.