อบอุ่นหัวใจ! บัณฑิตหนุ่มนำชุดครุยมาให้ย่าสวม พร้อมมอบใบปริญญาแด่คนสำคัญ

No Video!!