หลายจังหวัดภาคเหนือมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลายเขื่อนใหญ่

This content has expired.