เพลิงไหม้โรงเลี้ยงไก่ ย่างสดลูกเจี๊ยบ กว่า 20,000 ตัว

No Video!!