สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรณีเกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าซิมเนียยาวิชเนีย เมืองเคเมโรโว สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561

This content has expired.