สิ้นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย สิริรวมอายุ 89 ปี ด้วยภาวะเลือกออกในสมอง

This content has expired.