สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

This content has expired.