กทม.หารือร่วม 6 จังหวัดปริมณฑล ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

This content has expired.