วันช้างไทย IUCN เผยยังจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นแต่กระจุกตัว

This content has expired.