เหยี่ยวข่าว 7 สี : ตรวจสอบเขื่อนใหญ่ จ.เชียงใหม่ และแผนรับมือวิกฤตลำน้ำปิง

This content has expired.