เกาหลีเหนือขอบคุณเกาหลีใต้ ต้อนรับคณะผู้แทนและน้องสาวอย่างดี

This content has expired.