มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์

This content has expired.