ประปาภูมิภาคเยียวยาชาวบ้าน หลังปล่อยน้ำท่วมไร่อ้อย จ.ชลบุรี

This content has expired.