องคมนตรี ไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

This content has expired.