8 ชาติขอให้ UN ประชุมเรื่องเยรูซาเล็ม หลัง ทรัมป์ รับรองเยรูซาเล็มเป็นหนึ่งในรากเหง้าแห่งความขัดแย้ง

This content has expired.