สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเครื่องกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

This content has expired.